ANGORA, Wochenblatt auf polnisch, Dortmund - Głos Polski, Pismo dla Polaków w RFN, Recklinghausen - KURIER, Hamburg - SOWA, YES-Poland, mmagazyn europejski, Frankfurt am Main
poniedziałek, 14 czerwca 2010
Ukarano miecz, a nie rękę: antypolska działalność agentki Borys zakończona.

Agentka Borys podała się do dymisji. A co z resztą żydowskiej bandy na Białorusi?

Bookmark bei oneview - Agentka Borys podała się do dymisji. A co z resztą żydowskiej bandy na Białorusi?

Utrzymywana przez żydowskie rządy (PO, PiS) Angelica Borys wycofała się z uprawiania polityki na Białorusi, bo musiała oddać komornikowi telewizor i telefon za finansowaną z Warszawy nielegalną działalność gospodarczą.

Co będzie musiał oddać dyr. Chodkiewicz ze "Wspólnoty Polskiej", który nie był przecież oficerem prowadzącym Borys, ani jej kochankiem, a fundował z pieniędzy polskiego podatnika każdą zachciankę swej agentki?

oneview Mitglied: SOWA
http://www.oneview.de/myoneview/url/118241406

środa, 27 stycznia 2010
Po co powstała warszawska „Wspólnota” i kto nią kierował?(między wierszami dzieła: Wałęsa a SB).

Ryszard Maciejkianiec

(...) z chwilą powołania warszawskiej „Wspólnoty”, przymiotnik „polska” w oficjalnej nazwie od lat przez nas nie jest używany, bowiem jest raczej urągowiskiem wobec polskich i ogólnoludzkich wartości,  kultury, wobec elementarnej porządności i uczciwości. To po objęciu stanowiska przez A. Stelmachowskiego i jego wspólnotowego otoczenia rozpoczęło się naginanie Konstytucji do potrzeb tej warszawskiej zorganizowanej wspólnoty, inwigilowanie i manipulowanie środowiskami Polaków na świecie, ukierunkowywanie ich, szczególnie na Wschodzie, nie na pracę, a  na prowokacje i walki w krajach zamieszkania. Komu tak naprawdę służy ta organizacja wyraźnie dowodzi przyjazd w sierpniu 1999 roku A. Stelmachowskiego do Wilna, aby  bronić Leona Jankielewicza, sekretarza KC zdelegalizowanej na Litwie komunistycznej partii Związku Sowieckiego,  który nigdy jakiejkolwiek działalności polonijnej nie prowadził. Próbowano przy tym wciągnąć do jego obrony nawet Polonię Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie skutecznie, na szczęście, tylko dzięki naszej interwencji. Dlatego następny na prośbę apel o łaskę dla sekretarza KC, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, a podpisany przez Marka Edelmana, Jerzego Giedrojcia, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Jana Nowaka – Jeziorańskiego i Jana Widackiego przy braku poparcia ze strony Polonii wyglądał co najmniej żałośnie. Również  z warszawskiej „Wspólnoty” sterowano prowokacjami, aby rozbić środowisko polskie na Litwie i udzielano wsparcia działaczom Akcji Wyborczej, którzy napadali na legalny Związek Polaków, by pomóc „Wspólnocie” ukryć wielomilionowe nadużycia przy budowie Domu Polskiego w Wilnie. Przykłady można mnożyć i mnożyć, a pracujący tam nadal „dla dobra Polaków” malwersanci i prowokatorzy jedynie dowodzą, że prowokacji wobec środowisk polskich w krajach ich zamieszkania należy oczekiwać również w przyszłości.

Niestety – tacy ludzie działali i będą działać w otoczeniu sobie podobnych, takimi się będą otaczać i takimi się będą wspierać. Zresztą odpowiedź na to, po co powstała warszawska „Wspólnota” i kto ją kierował można bez większego trudu odnaleźć między wierszami dzieła „Lech Wałęsa a SB. Przyczynek do biografii”.Na szczęście w tej sprawie przejrzeliśmy na oczy przed ponad dziesięciu laty, co pozwoliło po części uratować część środowiska Polaków na Litwie przed zniwelowaniem do poziomu agentów tej warszawskiej zorganizowanej grupy (...).


Napisane w NaszCzas

wtorek, 07 kwietnia 2009
wczoraj zmarł 84-letni doradca prezydenta RP Andrzej Stelmachowski; czy Angelika BORYS będzie doradcą ds. Polonii?
...efektem działań Służby Bezpieczeństwa kierowanej przez ubeckiego generała Kiszczaka były m.in. tzw. tajne spotkania w Magdalence i tzw. porozumienia okrągłego stołu.
Marszałkiem Sejmu RP a następnie przewodniczącym stowarzyszenia Wspólnota Polska wyznaczony został uczestnik tych parateatralnych układów żydokomunistycznych Andrzej Stelmachowski;
wczoraj zmarł 84-letni doradca prezydenta RP Andrzej Stelmachowski
...znowu żydokomuna i znowu ten sam premier i ten sam prezydent odprowadzą kolegę w ciemność...

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Mt 23, 23-24. http://sowa.mypodcast.com/2009/03/Przewodnicy_lepi-189679.html
wtorek, 14 października 2008
wydaje pieniądze podatnika polskiego na bankiety dla takich samych jak on fałszywych działaczy polonijnych w Niemczech

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Dr. Marek Prawda

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20081014_1634-313135.mp3

Pan dr Marek Prawda

Ambasador RP
Berlin
 
Szanowny Panie Ambasadorze,
 
efektem działań Służby Bezpieczeństwa kierowanej przez ubeckiego generała Kiszczaka były m.in. tzw. tajne spotkania w Magdalence i tzw. porozumienia okrągłego stołu.
Marszałkiem Sejmu RP a następnie przewodniczącym stowarzyszenia Wspólnota Polska wyznaczony został uczestnik tych parateatralnych układów żydokomunistycznych Andrzej Stelmachowski; do pracy w charakterze Ambasadora RP w Niemczech wysłany został agent komunistycznych tajnych służb Andrzej Byrt.
 
Wspólnota Polska Stelmachowskiego działa niezmiennie na szkodę organizacji polskich w Niemczech, na Białorusi i w innych państwach. Faktycznym celem działania tej grupy pozbawionych skrupułów osobników jest ostateczna likwidacja zorganizowanego życia Polonii w Niemczech tak samo jak i w innych państwach na całym świecie. Realizuje ona ten cel poprzez przejmowanie środków przeznaczonych w budżecie państwa polskiego na pomoc dla Polonii a następnie kierowanie tych pieniędzy nie na działalność programową organizacji polonijnych, lecz do siatki prywatnych osób, z reguły żydowskiego pochodzenia, które jako agenci agentów, klienci konsulatów opanowanych przez żydowską korporację Gieremka, jawnie prowadzą szkodliwą dla Polski i Narodu Polskiego działalność antypolską.
 
 Polnisches Kulturzentrum e.V.
Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" musiało w tych warunkach zaprzestać już dziesięć lat temu prowadzenia nauczania języka polskiego w trzech szkołach państwowych we Frankfurcie nad Menem, bo Wspólnota Polska Stemachowskiego odmówiła Polakom w Niemczech jakiegokolwiek wsparcia.
 
Tymczasem Alexander Zajac z Aachen, który przejmował środki z budżetu Senatu RP jako "Konvent Polski w Niemczech" (siatka założona przez Byrta) obecnie robi to samo pod szyldem "Polskie Forum" w Berlinie.
 
W czasach stanu wojennego osobnik ten zbierał w Niemczech pieniądze "na Solidarność" jako samozwańczy Polak i aktywista, obecnie bez jakiejkolwiek demokratycznej kontroli społecznej wydaje pieniądze podatnika polskiego na bankiety dla takich samych jak on fałszywych działaczy polonijnych w Niemczech, którzy nie reagują nawet na wezwania do autolustracji, przedstawienia zaświadczań lustracyjnych z IPN.
 
 Po 1945 roku w środowisku byłych żydowskich robotników przymusowych w Niemczech osoby używające polskiego języka i zamierzające osiedlić się na terenach przyznanych Polsce zawiązywały organizacje z nazwy polskie, przyjmowały chrzest katolicki i brzmiące z polska nazwiska.
Tak Marceli Reich nazwał się: Marcel Reich-Ranicki, a następnie został oficjalnie pracownikiem konsulatu RP w Londynie, zaś nieoficjalnie kapitanem żydowskiej Służby Bezpieczeństwa. W jednej tylko dzielnicy Frankfurtu nad Menem - Zeilsheim osiadło wtedy 5 tysięcy ludzi żydowskiego pochodzenia.  Dzisiaj prasa w Niemczech zaczyna nieśmiało odkrywać ściśle tajną historię XX wieku.
 
Protestujemy przeciwko finansowaniu z budżetu Senatu RP imprezy organizowanej przez Alexandra Zajaca 28-30 listopada 2008 roku w Berlinie i wzywamy Pana Ambasadora do nieuczestniczenia w antypolskim bankiecie zaplanowanym z udziałem byłego marszałka Semu Płażyńskiego, a obecnie następcy Stelmachowskiego we Wspólnocie.
 
Prawda jest jedna i ona nas wyzwoli - powtarzał Jan Paweł II, papież z dalekiego Kraju, następca Jezusa na Ziemi, który niezmiennie nauczał, że Polakom nie wolno przykładać ręki do Zła.
 
Z Frankfurtu nad Menem mówił

Stefan Kosiewski

http://sowa.mypodcast.com/200810_archive.html

Polski Komitet Narodowy

środa, 10 września 2008
"Wspólnota Polska" powinna być zreorganizowana i odpolityczniona. Panu Stelmachowskiemu i p. Płażyńskiemu już dziękujemy

To prawda, że tzw."Wspólnota Polska" przeszkadza Polakom się
integrować- ich dzieli. Instytucja ta jest tworem starym i
skostniałym, a obecność nowej "lalki" w rękach politykierów polskich
powoduję, iż staje się ta instytucja jeszcze bardziej skostniałą i
martwą /jak zresztą Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie/. Cóż możemy
zrobić ? Przynajmniej nie milczeć, a każdy przejaw arogancji i braku
dobrej wolu uwypuklać, opierając swoje wypowiedzi o konkretne fakty.
"Wspólnota Polska" powinna być zreorganizowana i odpolityczniona. Panu
Stelmachowskiemu i p. Płażyńskiemu
już dziękujemy.

Pozdrawiam Paweł Roś.

----- Original Message -----
From: "Paweł Ros" <wiktor.dmuchowski@gmail.com>
Sent: Wednesday, September 10, 2008 2:19 PM
Subject: Re: ks. Witold Józef Kowalów; Rabbi Arthur Waskow; Postulaty Laickie - apel racjonalistów do polityków; bohaterowie sa zmiekczeni; dolar; "Wspólnota Polska" Plazynskiego, wojskowego w Gruzji; na trybunie dla ludu
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1693
poniedziałek, 08 września 2008
Kalendarium Wołyńskie 7 września

7 września 1973 r. – w Szarogrodzie na Podolu zmarł nagle (w rocznicę swoich święceńmkapłańskich – w 1930 r. we Włodzimierzu Wołyńskim) ks. dr Bronisław Drzepecki (1906-1973), wybitny kapłan diecezji łuckiej. Świadek wiary więziony w obozach koncentracyjnych w Kazachstanie i Rosji.

7 września 1978 r. – w Manheim w Niemczech zmarł ks. prał. Juliusz Janusz, kapłan diecezji łuckiej. Przed II wojną światową proboszcz i budowniczy kościoła w Potaszni w dekanacie kostopolskim. Kapelan wojskowy. Duszpasterz polonii w Niemczech Zachodnich.

7 września 2007 r. – wydana została Ustawa o Karcie Polaka (opublikowana w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280). Weszła w życie 29 marca 2008 roku.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów
kovaliv@ostroh.uar.net 
http://wolyn.notlong.com

poniedziałek, 16 czerwca 2008
Czy Fundacja Mlodej Polonii ma siedzibę w siedzibie "Wspólnoty Polskiej Stelmachowskiego"?
Siedziba Fundacji: Dom Polonii, PL 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 64
Biuro Fundacji: PL 00-193  Warszawa, ul. Stawki 4D/4
Kontakt e-mail
Józef Kaczmarek
Konto bankowe: 

    

Czy Fundacja Młodej Polonii funduje,

czy też chce, żeby jej zafundować, bo to przecież "Wszystko JEDNO"?

 Kiszczak, Stelmachowski, Magdalenka

----- Original Message -----
Sent: Sunday, June 15, 2008 1:36 PM
Subject: Re: [sowa] Invitación personal de Jozef Kaczmarek Warszawa

To p. Jerzy Skoryna
Witam Pana i zapytuję, czy wspomoże Pan naszą POLONIADĘ. Napisałem do p. Juana Kobylanskiego, ale nie otrzymałem od niego odpowiedzi. Nie wiem czy ta poczta mailowa dochodzi do adresatów.
Z pozdrowieniem
Jóżef K. Szef Biura Fundacji Młodej Polonii - jej załozyciel
----------------------------------------------------------------------
 
Subject: [sowa] Invitación personal de Jerzy Skoryna
 
od Prawicy w Rzeczypospolitej: 
*
Andrzej Stelmachowski, Doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
 http://www.prezydent.pl/x.node?id=8543114
*
Jan Olszewski, Doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
http://www.prezydent.pl/x.node?id=4042768
*
 
sobota, 29 marca 2008
Miroslaw Kraszewski Arzt für Radiologie: Muttersprachliche Erziehung verboten!
From: Miroslaw kraszewski
Sent: Saturday, March 29, 2008 12:10 AM
Dziekuje za ciekawy link.Chyba Warto opublikowac w videoGoogle w dziale Polonia.
Najnowsza konferencja prasowa w sprawie < > Jugendamtow:
http://de.youtube.com/watch?v=AeELQXKVWF8#GU5U2spHI _4
Pozdrawiam
Miroslaw Kraszewski Arzt für Radiologie  Zoppenbrückstrasse 29  47138 Duisburg
Tel/AB 0049 (0)203 4104125
oakraszewski@yahoo.de

  Donnerstag, 10. Mai 2007   Muttersprachliche Erziehung verboten - niemieckie sady zabraniaja mówienia do swoich wlasnych dzieci Polakom po polsku, a "Wspólnota Polska" NIE POMAGA ! Von direktion,

EN : German JUGENDAMT has forbidden..
Stowarzyszeniem Polskim Rodzice Przeciw Dyskrymina
28 min  http://video.google.com/videoplay?docid=8039592869205719612&q=jugendamt


.........................................................................................................................................................
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Polen
 - Traktat o przyjacielskiej współpracy

über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17.06.1991.

Art. 20
(1)“Š Personen deutscher Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, die polnischer Abstammung sind oder die sich zur polnischen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben das Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln; frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Sie haben das Recht, ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam auszuüben (...) .
Art. 21
Die Vertragsparteien werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität der in Art 20 Absatz 1 genannten Gruppen auf ihrem Hoheitsgebiet schützen und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaffen. (Š)
(2) Die Vertragsparteien werden insbesondere
- im Rahmen der geltenden Gesetze einander Förderungsmaßnahmen zugunsten der Angehörigen der in (...)
04:03, kultur , Polak przeciwko RFN - RP przeciwko Polakowi
Link Skomentuj »
VG Minden 2 K 2135_06
VG Minden 2 K 2135...
  oswiata.blox.pl
http://www.esnips.com/doc/a93f9139-4f8f-406e-aa41-c43bb9161313/VG-Minden-2-K-2135_06
16 F 77_00
16 F 77_00.pdf
kulturzentum
http://www.esnips.com/doc/bec94c0b-0b3c-4853-9555-48ce6f2205ba/16-F-77_00
/www.esnips.com/web/Archiv

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelmachowskiego wielokrotnie odmówiło udzielenia pomocy Polakom w Niemczech
http://oswiata.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?334806
piątek, 21 marca 2008
Concordia, Stelmachowski, masoneria

(...) Słabościom innej natury należy przypisać zakupienie przez księdza M. za kredyt  w wysokości 1 mln DM  budynku leżącego w lasach gdzieś koło Kolonii, z dala od głównych skupisk Polonii w Niemczech . Z przeznaczeniem na polski ośrodek duszpasterski „Concordia” , obok nie wykorzystywanego od lat „Marianum” w Carlsbergu.  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomogło w znacznym stopniu  w  odnowieniu i zmodernizowaniu położonego na glębokiej,niemieckiej prowincji budynku, dzięki czemu  ks. dr Andrzej Kreft dyrektor  ośrodka usytuowanego we wsi  Herdorf-Dermbach mógł stwierdzić 2 lutego 2002 r., że  „... dług zakupu „Concordii” został już w przeszło 4/5 częściach spłacony...” 26. .  Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Polska„ odmówił w tym samym czasie pomocy innym organizacjom  polonijnym w Niemczech, w tym m.in.: dofinansowania w wysokości 1,5 tys. DM kosztów wynajmowania sali szkolnej dla prowadzonego przez frankfurcką „Oświatę” nauczania języka polskiego. Brak tej pomocy ze strony „Wspólnoty Polskiej”  zmusił „Oświatę” do zaprzestania nauczania języka polskiego w szkołach Frankfurtu nad Menem (...)

http://oswiata.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?202598

Ubezpieczenia rolne w grupie Concordia
[16 marca 2008 r. Nr 11]

http://www.zielonysztandar.com.pl/index.php?co=wiecej&id=1706&dzial=58

http://by.blox.pl/2008/03/do-wypowiedzi-p-Stelmachowskiego-z-Zielonym.html

sowa

sowa

sowa.moblo.pl
Przyjaciele sowa Pokaż znajomych (1101)
wpisy znajomych sowa Wpisy znajomych
Ostatnio dodani znajomi
Pala bluzgi anuna2 bluzgi r.matyja bluzgi oliwciunia006 bluzgi sylwus94 bluzgi Walizka bluzgi

Wpisy użytkownika (195)
Wyświetleń profilu: 3 520

http://moblo.pl/profile/sowa

piątek, 16 listopada 2007
Polonijni inwestorzy niepotrzebni Warszawie
 
1 , 2 , 3
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
kosiewski.