ANGORA, Wochenblatt auf polnisch, Dortmund - Głos Polski, Pismo dla Polaków w RFN, Recklinghausen - KURIER, Hamburg - SOWA, YES-Poland, mmagazyn europejski, Frankfurt am Main
czwartek, 19 czerwca 2008
Czy autor paszkwilu na Wałęsę Piotr GONTARCZYK to rodzina, czy zwyczajny, ubecki zbieg okoliczności?

drukuj
Wydruk z serwisu Gość Niedzielny
2005-04-20
Dyrektor Kariera Pani GONTARCZYK i jej męża GONTARCZYKA
Andrzej Grajewski

Jolanta Gontarczyk na III Kongresie Kobiet SLD fot. East News/Jan Zdziarski jrNa czele jednego z najważniejszych departamentów MSWiA, kontrolującego pracę administracji rządowej w terenie oraz koordynującego program walki z korupcją stoi dyrektor Jolanta Gontarczyk, była agentka bezpieki, osoba odpowiedzialna za rozpracowanie Polonii w RFN oraz inwigilację ks. Franciszka Blachnickiego.

Jej kariera to jedyny znany mi przypadek, aby osoba bezpośrednio zaangażowana w zwalczanie opozycji demokratycznej oraz emigracji zajmowała tak wysokie stanowisko w życiu publicznym i administracji państwowej. Ostatnio jest coraz bardziej aktywna, jakby przekonana, że przeszłość została definitywnie zapomniana i nie może być przedmiotem osądu w demokratycznym państwie, gdzie wyborcy decydują, jaka formacja rządzi. Warto więc przypomnieć nieco faktów z tej niezwykłej kariery.

Emigranci?
Jolanta i Andrzej Gontarczykowie pojawili się w RFN we wrześniu 1982 r. Ona, doktor socjologii, była adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Łodzi oraz działaczką tamtejszej „Solidarności”; on był kierownikiem Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów. Ponieważ mieli rodzinę w RFN, stosunkowo szybko przeszli wszystkie procedury i otrzymali niemieckie obywatelstwo. W połowie 1983 r. poszli na wykład ks. Franciszka Blachnickiego i zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pracy tworzonej przez niego Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów (ChSWN). Było to stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowowschodniej, zniewolonych przez sowiecką przemoc. Ks. Blachnicki miał kontakty z wieloma dysydentami czeskimi, słowackimi, ukraińskimi oraz rosyjskimi.

Wspierały go także różne niemieckie organizacje. ChSWN organizowała sympozja, seminaria, spotkania przedstawicieli różnych narodów oraz szczególnie znane Marsze Wyzwolenia Narodów, które odbywały się na zamku Hambach, miejscu symbolicznym dla niemieckiej demokracji. Z pewnością ośrodek w Carlsbergu był solą w oku wielu komunistycznych służb specjalnych. Pełne pogróżek komentarze na temat działalności ChSWN publikowała moskiewska prasa. Gontarczykowie stopniowo zdobywali zaufanie ks. Blachnickiego. Powierzył im kierowanie tworzoną w Carlsbergu drukarnią „Maximilianum”, gdzie m.in. wydawano pismo ChSWN „Prawda–Krzyż––Wyzwolenie”. Publikowała w nim także Jolanta Gontarczyk, pryncypialnie potępiając władze komunistycznej Polski oraz wzywając do odnowy moralnej i nawrócenia, jako jedynej drogi prowadzącej do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ksiądz im wierzył
Pomimo że coraz częściej pojawiały się głosy ostrzegające przed Gontarczykami, ks. Blachnicki długo im wierzył. Wierny swoim ideałom, nie chciał przekreślać żadnego człowieka. Każdemu ufał i chciał wierzyć, że jeśli ktoś daje świadectwo publicznie, to nie kłamie. Dzięki temu 30 czerwca 1985 r. Jolanta Gontarczyk została wybrana na prezesa ChSWN. Jej działania wzbudzały coraz więcej wątpliwości, zarówno w Carlsbergu, jak i wśród innych działaczy polonijnych. Informacje o agenturalnej działalności Gontarczyków przekazał ks. Blachnickiemu działacz „Solidarności Walczącej” Andrzej Wirga. 26 lutego 1987 r. ks. Blachnicki powiedział swym najbliższym współpracownikom, że za dwa dni dostanie materiały potwierdzające zdradę Gontarczyków. Rano 27 lutego doszło do burzliwej rozmowy z nimi. Po powrocie do „Marianum” ks. Blachnicki zasłabł i zaczął konać. Niemiecki lekarz w akcie zgonu napisał, że przyczyną śmierci był zator tętniczy. Jednak osoby, które były w tym czasie przy nim, wspominają dziwne okoliczności jego śmierci. Gontarczykowie jeszcze przez kilka miesięcy mieszkali w Carlsbergu. Już wówczas w listach do bpa Szczepana Wesołego, duszpasterza emigracji, oczerniali ks. Blachnickiego oraz jego dzieło.

22 listopada 1987 r. na Walnym Zebraniu ChSWN zostali oskarżeni o działalność agenturalną, polegającą m.in. na rozbijaniu od wewnątrz organizacji i prowokowaniu ustawicznych konfliktów paraliżujących wszelką działalność. Był to koniec ich kariery. Wkrótce po tym, zagrożeni aresztowaniem przez niemiecki Bundes Kriminalamt, uciekli do kraju. Z komunikatu Prokuratury Generalnej RFN wynikało, że Gontarczyków oskarżano o szpiegostwo. O ich powrocie radośnie poinformował Jerzy Urban. Przedstawiał ich jako pracowników Radia Wolna Europa, co nie było prawdą. Później Jolanta Gontarczyk udzieliła kilku wywiadów, w których szkalowała solidarnościową emigrację, Wolną Europę oraz ośrodek w Carlsbergu, który przedstawiała jako „typowy ośrodek walki z komunizmem”.
Życie po życiu
Nowy etap kariery Jolanty Gontarczykowej zaczął się po 1989 r. W środowisku postkomunistów stała się orędowniczką idei feministycznych oraz głównym ekspertem ds. równości płci. Kiedy w czerwcu 1990 r. z inicjatywy Danuty Waniek powstała Demokratyczna Unia Kobiet, J. Gontarczyk objęła w niej funkcję sekretarza generalnego. Później wchodziła w skład różnych gremiów doradczych, rad programowych, a także władz samorządowych. Była jedną z inicjatorek ustawy legalizującej aborcję. Wraz z grupą zwolenniczek takich zmian w prawie w listopadzie 1996 r. została przyjęta przez prezydenta Kwaśniewskiego, gdzie zabierała głos w imieniu Demokratycznej Unii Kobiet. Później zaangażowała się w kampanię na rzecz prawnej legalizacji związków gejowskich i lesbijskich. Już pod koniec lat 90. przypomniano jej przeszłość z lat 80. Wydawało się, że kierownictwo SLD nie zechce firmować osoby tak skompromitowanej. Na jakiś czas zniknęła z życia publicznego, lecz wkrótce ponownie stanęła w pierwszym szeregu postkomunistycznych polityków.

W 1998 r. została wybrana do sejmiku województwa mazowieckiego z listy SLD. Pełniła tam odpowiedzialną funkcję wicemarszałka województwa, m.in. otwierając biuro Regionu Mazowsze w Brukseli. Była gościem honorowym I Kongresu SLD, na którym m.in. odczytano list prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wzywający działaczy lewicy do przeproszenia za „zbrodnie, które popełniono w Polsce pod sztandarami lewicy”. Gdy dziennikarze pytali sekretarza generalnego SLD Krzysztofa Janika, jak w kontekście tych apeli ocenia obecność na kongresie takich ludzi jak Gontarczykowa, z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że „przeszłość Joli Gontarczyk jest wewnętrznym problemem Joli Gontarczyk”. Jak się okazało, ta przeszłość nie była także przeszkodą w objęciu ważnych stanowisk w administracji państwowej. Ekipa premiera Millera postawiła przed nią nowe zadania. Została zastępcą dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, jednej z najważniejszych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej m.in. za funkcjonowanie administracji rządowej w województwach, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa czy lokalizację autostrad.
Błyskotliwy awans
Dyrektor Gontarczyk otrzymała niezwykle odpowiedzialne zadanie kierowania pracami Zespołu do spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej. Jak napisano na oficjalnych stronach MSWiA : „Projekt ten ma wzmocnić zdolność Polski w wypełnianiu zobowiązań członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie poprzez ulepszenie działań mających na celu zwalczanie korupcji”. W ramach swych zajęć służbowych Pani Dyrektor jeździ po kraju i szkoli wojewodów, jak mają walczyć z korupcją. Jej ulubionym tematem jest przekonywanie o „potrzebie zwiększenia świadomości znaczenia zachowań etycznych w administracji publicznej”. Realizowany przez dyrektor Gontarczyk program jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Aktywność dr Gontarczyk nie ogranicza się tylko do służby publicznej. Ze znaną jeszcze z czasów carlsberskich żarliwością na Kongresie Kobiet SLD w grudniu 2004 r. broniła minister Magdaleny Środy, która zasłynęła oskarżeniem Kościoła o stworzenie duchowego klimatu dla stosowania przemocy wobec kobiet. W marcu br. została powołana przez Radę Krajową SLD do zespołu, który ma opracować nową strategię programową tej partii.

W III Rzeczypospolitej rozpoczęto proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego, a jednocześnie możliwy był błyskotliwy awans osoby, która przez kilka lat działała przeciwko niemu. Kariera Pani Dyrektor jest jednym z paradoksów naszej rzeczywistości, który mógł się wydarzyć tylko w kraju bez zasad i kręgosłupa moralnego.

Dziękuję Ewie Kusz, Głównej Odpowiedzialnej Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, za pomoc w zebraniu dokumentacji dotyczącej pracy Jolanty Gontarczyk w Carlsbergu.

artykuł z numeru 17/2005 24-04-2005

poniedziałek, 16 czerwca 2008
Czy Fundacja Mlodej Polonii ma siedzibę w siedzibie "Wspólnoty Polskiej Stelmachowskiego"?
Siedziba Fundacji: Dom Polonii, PL 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 64
Biuro Fundacji: PL 00-193  Warszawa, ul. Stawki 4D/4
Kontakt e-mail
Józef Kaczmarek
Konto bankowe: 

    

Czy Fundacja Młodej Polonii funduje,

czy też chce, żeby jej zafundować, bo to przecież "Wszystko JEDNO"?

 Kiszczak, Stelmachowski, Magdalenka

----- Original Message -----
Sent: Sunday, June 15, 2008 1:36 PM
Subject: Re: [sowa] Invitación personal de Jozef Kaczmarek Warszawa

To p. Jerzy Skoryna
Witam Pana i zapytuję, czy wspomoże Pan naszą POLONIADĘ. Napisałem do p. Juana Kobylanskiego, ale nie otrzymałem od niego odpowiedzi. Nie wiem czy ta poczta mailowa dochodzi do adresatów.
Z pozdrowieniem
Jóżef K. Szef Biura Fundacji Młodej Polonii - jej załozyciel
----------------------------------------------------------------------
 
Subject: [sowa] Invitación personal de Jerzy Skoryna
 
od Prawicy w Rzeczypospolitej: 
*
Andrzej Stelmachowski, Doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
 http://www.prezydent.pl/x.node?id=8543114
*
Jan Olszewski, Doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
http://www.prezydent.pl/x.node?id=4042768
*
 
sobota, 19 kwietnia 2008
Gunther Krichbaum MdB, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der EU: rechtliche Schritte gegen Sie, SOWA

----- Original Message -----

Sent: Thursday, April 17, 2008 2:14 PM
Subject: Einstellung Mailversand

Sehr geehrter Herr Kosiewski,

Wir haben Sie bereits per Fax und soeben telefonisch darum gebeten, Ihren E-Mail Versand an uns unverzüglich einzustellen. Da Sie nicht dazu nicht bereit und auch nicht einsichtig sind, werden wir uns vorbehalten, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten.

Stellen Sie also bitte unverzüglich den Mailversand von SOWA an uns ein.

Mit freundlichen Grüßen

Manuela Reppmann
 -Sekretriat-

    
Büro Gunther Krichbaum
Mitglied des Deutschen Bundestages
Vorsitzender des Ausschusses für die
Angelegenheiten
der Europäischen Union

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Telefon 030-227 703 71
Telefax 030-227 763 71
gunther.krichbaum@bundestag.de
 Vorsitzender Gunther Krichbaum, CDU/CSU
© DBT/Neumann&Zörlein Werkstatt Fotografie

Sonderrolle Europa

Der Europaausschuss sorgt dafür, dass der Bundestag in Brüssel, Straßburg und Luxemburg  mitbestimmt.  Als anerkannter Partner der Bundesregierung formuliert und setzt er deutsche Europapolitik durch. Er ist zuständig für Grundsatzfragen der europäischen Integration und die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten. Ein direkter Austausch mit dem Europaparlament ist dank der Besonderheit der Zusammensetzung des Ausschusses möglich, denn ihm gehören neben Mitgliedern des Bundestages auch deutsche Europaabgeordnete an.

 http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/index.html

Return-Path: <gunther.krichbaum@bundestag.de>
Received: from mailin15.aul.t-online.de (mailin15.aul.t-online.de [172.20.27.49])
 by mhead604 with LMTP; Thu, 17 Apr 2008 14:14:46 +0200
X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Received: from mail3.dbtg.de ([193.17.243.2]) by mailin15.aul.t-online.de
 with esmtp id 1JmT0d-0Q7N0y0; Thu, 17 Apr 2008 14:14:35 +0200
Received: from dbtgemmelhu001.bundestag.de (b.mx.intern.out [172.16.47.2])
 by mail3.dbtg.de (Postfix) with ESMTP id 47B995C4074
 for <
sowa-frankfurt@t-online.de
>; Thu, 17 Apr 2008 14:14:35 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
 by dbtgemmelhu001.bundestag.de (Postfix) with ESMTP id 3FE4740015A
 for <
sowa-frankfurt@t-online.de
>; Thu, 17 Apr 2008 14:14:55 +0200 (CEST)
Received: from dbtgemmelhu001.bundestag.de ([127.0.0.1])
 by localhost (dbtgemmelhu001.bundestag.btg [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
 with ESMTP id 32043-16 for <
sowa-frankfurt@t-online.de
>;
 Thu, 17 Apr 2008 14:14:55 +0200 (CEST)
Received: from atvxb01.atv-bundestag.btg (atvxb01.bundestag.btg [172.26.248.145])
 by dbtgemmelhu001.bundestag.de (Postfix) with ESMTP id 26586400150
 for <
sowa-frankfurt@t-online.de
>; Thu, 17 Apr 2008 14:14:55 +0200 (CEST)
Received: from atvhub02.atv-bundestag.btg ([172.26.248.67]) by atvxb01.atv-bundestag.btg with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.1830);
  Thu, 17 Apr 2008 14:14:34 +0200
Received: from ATVMX01.atv-bundestag.btg ([172.26.248.73]) by
 atvhub02.atv-bundestag.btg ([172.26.248.67]) with mapi; Thu, 17 Apr 2008
 14:14:34 +0200
From: Krichbaum Gunther <
gunther.krichbaum@bundestag.de
>
To: "
sowa-frankfurt@t-online.de" <sowa-frankfurt@t-online.de
>
Date: Thu, 17 Apr 2008 14:14:36 +0200
Subject: Einstellung Mailversand
Thread-Topic: Einstellung Mailversand
Thread-Index: AcighJoeEho/R7zMQHWQ4W0B1pIWvA==
Message-ID: <
11DDC57DCC341F4382C462D835EE300F01CE47E331@ATVMX01.atv-bundestag.btg
>
Accept-Language: de-DE, en-US
Content-Language: de-DE
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
acceptlanguage: de-DE, en-US
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 17 Apr 2008 12:14:34.0973 (UTC) FILETIME=[996528D0:01C8A084]
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at bundestag.de
X-TOI-SPAM: n;1;2008-04-17T12:14:46Z
X-TOI-VIRUSSCAN: unchecked
X-TOI-EXPURGATEID: 149288::080417141435-32F56BB0-2AC637CC/0-0/0-0
X-TOI-SPAMCLASS: CLEAN, NORMAL
X-TOI-MSGID: 78d32be4-f0e0-4271-a811-25d8c60b5021
X-Seen: false
X-ENVELOPE-TO: <
sowa-frankfurt@t-online.de>

Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 2000 Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism * YES - POLAND European Magazine * TAK - POLSKA Magazyn Europejski * JA - POLEN Europäisches Magazin *
Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159/2000 Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism
sobota, 29 marca 2008
Miroslaw Kraszewski Arzt für Radiologie: Muttersprachliche Erziehung verboten!
From: Miroslaw kraszewski
Sent: Saturday, March 29, 2008 12:10 AM
Dziekuje za ciekawy link.Chyba Warto opublikowac w videoGoogle w dziale Polonia.
Najnowsza konferencja prasowa w sprawie < > Jugendamtow:
http://de.youtube.com/watch?v=AeELQXKVWF8#GU5U2spHI _4
Pozdrawiam
Miroslaw Kraszewski Arzt für Radiologie  Zoppenbrückstrasse 29  47138 Duisburg
Tel/AB 0049 (0)203 4104125
oakraszewski@yahoo.de

  Donnerstag, 10. Mai 2007   Muttersprachliche Erziehung verboten - niemieckie sady zabraniaja mówienia do swoich wlasnych dzieci Polakom po polsku, a "Wspólnota Polska" NIE POMAGA ! Von direktion,

EN : German JUGENDAMT has forbidden..
Stowarzyszeniem Polskim Rodzice Przeciw Dyskrymina
28 min  http://video.google.com/videoplay?docid=8039592869205719612&q=jugendamt


.........................................................................................................................................................
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Polen
 - Traktat o przyjacielskiej współpracy

über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17.06.1991.

Art. 20
(1)“Š Personen deutscher Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, die polnischer Abstammung sind oder die sich zur polnischen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben das Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln; frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Sie haben das Recht, ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam auszuüben (...) .
Art. 21
Die Vertragsparteien werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität der in Art 20 Absatz 1 genannten Gruppen auf ihrem Hoheitsgebiet schützen und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaffen. (Š)
(2) Die Vertragsparteien werden insbesondere
- im Rahmen der geltenden Gesetze einander Förderungsmaßnahmen zugunsten der Angehörigen der in (...)
04:03, kultur , Polak przeciwko RFN - RP przeciwko Polakowi
Link Skomentuj »
VG Minden 2 K 2135_06
VG Minden 2 K 2135...
  oswiata.blox.pl
http://www.esnips.com/doc/a93f9139-4f8f-406e-aa41-c43bb9161313/VG-Minden-2-K-2135_06
16 F 77_00
16 F 77_00.pdf
kulturzentum
http://www.esnips.com/doc/bec94c0b-0b3c-4853-9555-48ce6f2205ba/16-F-77_00
/www.esnips.com/web/Archiv

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelmachowskiego wielokrotnie odmówiło udzielenia pomocy Polakom w Niemczech
http://oswiata.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?334806
piątek, 21 marca 2008
Concordia, Stelmachowski, masoneria

(...) Słabościom innej natury należy przypisać zakupienie przez księdza M. za kredyt  w wysokości 1 mln DM  budynku leżącego w lasach gdzieś koło Kolonii, z dala od głównych skupisk Polonii w Niemczech . Z przeznaczeniem na polski ośrodek duszpasterski „Concordia” , obok nie wykorzystywanego od lat „Marianum” w Carlsbergu.  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomogło w znacznym stopniu  w  odnowieniu i zmodernizowaniu położonego na glębokiej,niemieckiej prowincji budynku, dzięki czemu  ks. dr Andrzej Kreft dyrektor  ośrodka usytuowanego we wsi  Herdorf-Dermbach mógł stwierdzić 2 lutego 2002 r., że  „... dług zakupu „Concordii” został już w przeszło 4/5 częściach spłacony...” 26. .  Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Polska„ odmówił w tym samym czasie pomocy innym organizacjom  polonijnym w Niemczech, w tym m.in.: dofinansowania w wysokości 1,5 tys. DM kosztów wynajmowania sali szkolnej dla prowadzonego przez frankfurcką „Oświatę” nauczania języka polskiego. Brak tej pomocy ze strony „Wspólnoty Polskiej”  zmusił „Oświatę” do zaprzestania nauczania języka polskiego w szkołach Frankfurtu nad Menem (...)

http://oswiata.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?202598

Ubezpieczenia rolne w grupie Concordia
[16 marca 2008 r. Nr 11]

http://www.zielonysztandar.com.pl/index.php?co=wiecej&id=1706&dzial=58

http://by.blox.pl/2008/03/do-wypowiedzi-p-Stelmachowskiego-z-Zielonym.html

sowa

sowa

sowa.moblo.pl
Przyjaciele sowa Pokaż znajomych (1101)
wpisy znajomych sowa Wpisy znajomych
Ostatnio dodani znajomi
Pala bluzgi anuna2 bluzgi r.matyja bluzgi oliwciunia006 bluzgi sylwus94 bluzgi Walizka bluzgi

Wpisy użytkownika (195)
Wyświetleń profilu: 3 520

http://moblo.pl/profile/sowa

środa, 20 lutego 2008
czy Poplacy spod znaku RODLA w Niemczech maja tylko telewizor do ogladania? czy nie pora obejrzec sie za ZDROWIEM?
----- Original Message -----
From: Vorstand
To: w.pisarek@gmx.net ; lwprezydent
Sent: Wednesday, February 20, 2008 9:57 PM
Subject: czy Poplacy spod znaku RODLA w Niemczech maja tylko telewizor do ogladania? czy nie pora obejrzec sie za ZDROWIEM?

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, February 20, 2008 9:29 PM
Subject: Re: [sowa] 2,4 mln gmina zydowska; NASZE JUDAICA;Kornea MORAWIECKI; Jadwiga CHMIELOWSKA;Jerzy GIEDROYC; Miroslaw DAKOWSKI; Wegry, Lech WALESA; jezyk chinski;herbatachinska;blox;Ratingen MUZEUM;Stan David LIGON;Stefan Kosiewski; Ing. FIALA;Czeladz pod opie

Proszę nie przesyłać informacji panskiej propagandy
to się nikomu nie przyda
Zobacz na swoje podwórko i na swuj bałagan
mamy Telewizor i widzimy sami co się dzieje
Serdecznie pozdrawiam
W. Pisarek
www.rodlo-kleve.de
 
piątek, 15 lutego 2008
żydokomunistyczni agenci robią sobie kpiny z Polski i Polskości
 Informujemy wszystkich członków, że bez zgody Zarządu nie wolno ani członkom ani osobom spoza organizacji wypowiadać się na zewnątrz w sprawach Organizacji.

(...)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Zarząd ZPwN składa wszystkim członkom i sympatykom Związku Polaków w Niemczech, ich rodzinom oraz wszystkim Rodakom jak najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym !

Z rodłackimi pozdrowieniami

Zarząd ZPwN T.z.

http://www.rodlo.de/14.htm

http://www.rodlo.org

Związek Polaków w Niemczech „Rodło”

Oddział Wuppertal

zaprasza na film

„Zmartwychwstanie”

na podstawie sztuki Lusi Ogińskiej pod tym samym tytułem

w reżyserii Bohdana Poręby

Po seansie spotkanie i dyskusja z reżyserem.

 Projekcja filmu odbędzie się w w głównej sali

„Intenationales Begegnungszentrum – Caritas”

Hühnefelderstraße 54 a, Wuppertal

w piątek 15.02.2008 o godz. 18.00.

Wstęp wolny!

  Bohdan Poręba  Foto: Stefan Kosiewski

----- Original Message -----
Sent: Friday, February 15, 2008 7:26 AM
Subject: Film o Zmartwychwstaniu

Szanowny Panie,
przesylam zawiadomienie o spotkaniu w Wuppertalu.
Zdjecia dostarcze moze po spotkaniu.
Irena Kubalok-Kieyne 

                                      Zmartwychwstanie to „Wesele” Wyspiańskiego napisane na nowo po 100 latach!

Zobacz, co się z nami stało na przestrzeni jednego wieku!

 Poznaj gorzką prawdę o sobie i o Narodzie!

Zobacz jak nas oceniają Józef Piłsudski oraz Polegli w Katyniu i Powstaniu Warszawskim!

 Ten spektakl powinien zobaczyć każdy, kto kocha i chce rozumieć Polskę!

Płyta „Zmartwychwstanie” w każdym polskim domu!

poniedziałek, 28 stycznia 2008
Uprościć Polonię w Niemczech (O badaniach i zadaniach). Głos Polski, Recklinghausen 1998
Od Polnisches Ku...
Od Polnisches Ku...
wtorek, 27 listopada 2007
nalezy do Kongresu Polonii Niemieckiej, z funduszy polonijnych bezprawnie;w sklad Komisji: przedstawiciel Ambasady RP

Radio Atut nalezy do Kongresu Polonii Niemieckiej i korzystalo z funduszy polonijnych bezprawnie (w sklad Komisji: przedstawiciel Ambasady RP

----- Original Message -----

Radio Atut nie jest tak bardzo prywatnym radiem, bo nalezy do Kongresu Polonii Niemieckiej i korzystalo z funduszy polonijnym (zobacz Final Polskie Tony).

Kostecki zerwal wspolprace z p. Przytulskim, bo ten nie rozliczyl sie z  projektu Kongrsu.

Stan David Ligoń

Zbigniew Kostecki, Grzegorz Przytulski, konsul d/s Polonii Jacek Barylak

*

~

W ten sposob absolutna wiekszosc uzyskal Zbigniew Kostecki dotychczasowy Przewodniczacy.
Przewodniczacy Kostecki przyjal wybor.

W nastepnej kolejnosci wybrano Prezydium Kongresu w nastepujacym skladzie:

Wieslaw Lewicki - z-ca przewodniczacego
Johannes Kempba - z-ca przewodniczacego
Gregor Przytulski - skarbnik

http://www.kongres.org/zebranie270107.htm


From: kultur
To: greg@radio-atut.de ; sowa-frankfurt@googlegroups.com
Sent: Tuesday, November 27, 2007 10:45 AM
Subject: sowa magazyn europejski Czy zyd jest dziennikarz radio atut, czy antypolska cholota w Niemczech? Czy RADIO nie ma dziennikarska OBOWIAZEK czytac, co POLSKA SLUCHACZ mu do skrzynki wrzuca?

Szanowny Panie... Zbigniew Dmochowski, dr hab. iný.,
majac tytul dr. hab.inz....powinno sie wiedziec, ze zasmiecanie skrzynek
mailowych tego typu tekstami nie PRZYSTOI!
Bardzo prosze wymazac mnie z tej skrzynki mailowej do ktorej sie nigdy nie
wpisywalem!
Lacze pozdrowienia
Grzegorz Przytulski
www.radioatut.de
 
Czy zyd jest dziennikarz radio atut, czy antypolska cholota w Niemczech?

Czy RADIO nie ma dziennikarska OBOWIAZEK czytac, co POLSKA SLUCHACZ mu do skrzynki wrzuca?

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/e75a7299bd33c73d

ZGODA-KONWENT
Postfach 200124
45631 Recklinghausen

Uchwala uczestnikow sejmiku brzmi:
Kazda z organizacji Konwnetu powoluje experta w zakresie opracowywania projektow (najlepiej fachowca)
ktory odplatnie bedzie przygotowywal projekt.
Druga osoba z danej organizacji bedzie reprezentowana w komisji
z wyboru danehj organizacji!

Z ramienia Kongresu Polonii Niemieckiej expertem jest pani:
Anita Widera - E-mail:
aw@topppr.de
Kommunikations-Consulting (18.09.2004)
 

Osoba z wyboru jest:
Przytulski Grzegorz
Schlütter str. 36
40699 Erkrath
0211-2936575
E-mail:
greg@radio-atut.de

Aktualne : Fördergrundsartze für Projekte 2007 (gültig ab 01.01.2007)

25.02.2006
zgodnie z ustaleniami na zebraniu Kongresu 13 listopada 2006 sprawami PROJEKTOW KONGRESU z ramienia Kongresu zajmuje sie kolega Grzegorz Przytulski
Tel.: 0178-13 88 155,  E-mail: greg@radio-atut.de 

Projekty imprez kulturalnych Polonii Niemieckiej moga byc dofinansowywane rowniez ze zrodel BMK ( )!
Rozdzial srodkow odbywa sie dwa razy do roku. 
Projekt podzialu srodkow przygotowuje Konwent!
Pierszenstwo w przydziale srodkow maja organizacje zrzeszone w Konwnencie, mozliwe jest jednak rowniez  przydzielane srodkow organizacjom z poza Konwentu!
Poszczegolne organizacje Konwentu skladaja wnioski u W. Wachowskiego ktory przedstawia te propozycje w BMK. Komisyjne zatwierdzenie srodkow w BMK odbywa sie dwa razy do roku przez specjalna Komisje.
W sklad Komisji wchodzi przedstawiciel BMK, przedstawiciel Konwnetu (obecnie W. Wachowski), oraz przedstawiciel Ambasady Polskiej - kierownik d/ kultury. Konwnet proponuje aby w skladzie  Komisji bylo dwie osoby Konwnetu w tym aktualny Przewodniczacy! Propozycja ta zostanie przedlozona w BMK.

     Fördergrundsartze für Projekte 2007 (gültig ab 01.01.2007)
Der Beauftragte der Bundesregirung für Kultur und Medien      Bonn, 31. Januar 2006

Förderung von Projekten des Konvents

Sehr geehrter Herr Wachowski,
sehr geehrter Herr Zajac,

nach Ziffer 4.1 der mit Ihnen vereinbarten „Fördergrundsätze" sind die Förderanträge zwei mal im Jahr, spätestens bis zum 15 Februar bzw. bis zum 15 August eines Jahres dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zuzuleiten.

Damit über die Anträge für das 1 Halbjahr 2006 wie vorgesehen bis Ende März entschieden werden kann, bitte ich, den Termin unbedingt einzuhalten. Gleichzeitig bitte ich, mir für die Sitzung der Jury drei Alternativtermine in der Zeit zwischen dem 15 Februar und 15 März 2006 sowie den Vertreter des Konvents für dieses Gremium zu benennen. Der BKM wird in der Jury durch Herrn Dr. Saad vertreten werden, als unabhängigen Experten haben wir den Leiter der Abteilung Kultur der polnischen Botschaft, Herrn Dr. Tryc, vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Horst Arend

http://www.kongres.org/projektynowe.htm
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 10
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
kosiewski.